Prier

Pray with us

AKT MILOSCI,

św.Proboszcza z Ars

Kocham Cię,o Boże mój
i moim jedynym pragnieniem jest kochać Cię
aż do ostatniego tchnienia mojego życia.
Kocham Cię,o Boże nieskończenie godny miłości
i wolałbym raczej umrzeć,kochając Cię
niż przeżyć jedną chwilę bez miłości do Ciebie.
Kocham Cię,o Boże mój
i pragnę nieba jedynie dla szczęścia
doskonałego kochania Ciebie.
Kocham Cię,o Boże mój
i lękam się piekła jedynie dlatego
że nie ma w nim tej słodkiej pociechy kochania Ciebie.
O Boże mój,jeśli mój język nie jest
w stanie mówić w każdej chwili
że Cię kocham,chcę,aby moje serce
powtarzało Ci to za każdym moim tchnieniem.
Ach.Uczyń mi łaskę cierpienia z miłości do Ciebie
i kochania Cię w cierpieniu
i spraw,bym oddał ducha kochając Cię
i czując,że Cię kocham.
Im bliżej jestem mego końca
tym bardziej Cię błagam
byś zwiększył i udoskonalił moją miłość.
I tak niech mi się stanie.Amen.
Back to top